Welkom op onze website

Van meet af aan was het voor ons duidelijk dat kwaliteit de steunpilaar is voor de toekomst van gelijk welk bedrijf. We stelden ons dan ook 100% op deze denkwijze in en streefden naar kwaliteit over de ganse lijn. De grootste uitdaging daarbij is een degelijk kwaliteitsplan op te stellen en dit op diverse fronten, zoals daar zijn:

Kwaliteit van medewerkers,
Kwaliteit van grondstoffen,
Kwaliteit van labo controles,
Kwaliteit van productiefaciliteit,
Kwaliteit van productiemachines,
Kwaliteit van logistiek,
Kwaliteit van wetenschappelijke ondersteuning,
...

en dit alles om uiteindelijk de kwaliteit van het eindproduct te kunnen garanderen aan zowel de eindgebruiker als de verstrekker.

Vandaag behoren wij dan ook tot één der meest vooruitstrevende bedrijven in de productie van voedingssupplementen en geneesmiddelen op natuurlijke basis, volledig beantwoordend aan de farmaceutische eisen.

Met enige fierheid kunnen wij U dan ook vergezellen op deze site, die ons bedrijf aan U voorstelt.

Gerard Pascal
General Manager